loader image

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Αρχική   /    Εταιρεία   /    Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΕΚΕ:

Στους Μύλους Κομοτηνής πιστεύουμε ότι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) δεν πρέπει να συγχέεται με αυτονόητες ενέργειες ανθρωπιστικής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας, ούτε απλώς να πιστοποιείται με διεθνή πρότυπα που βασίζονται μόνο σε δείκτες – αριθμούς. Για εμάς η ΕΚΕ είναι μία βαθύτερη ανθρωποκεντρική προσέγγιση συμμετοχικής διαχείρισης και συνδημιουργίας αξίας, από και προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που μας πλαισιώνουν.

Αναζητώντας ένα αυθεντικό μοντέλο ηθικής εταιρικής διακυβέρνησης και βιωσιμότητας, εντοπίσαμε τη θεμελιώδη διαφορά ανάμεσα στην αγγλοσαξονική προσέγγιση που επιδίδεται σε «λόγια» και σε αυτήν των σκανδιναβικών εταιρειών που επιδίδεται σε ουσιαστικά «έργα».

Με κοινωνίες που επιδεικνύουν μακροχρόνιες παραδόσεις γύρω από τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών – που είναι και το κεντρικό στοιχείο της αποτελεσματικής ΕΚΕ – οι Σκανδιναβικές χώρες πρωτοπορούν. Η έννοια ενδιαφερόμενο μέρος «stakeholder» χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία οπουδήποτε στον κόσμο το 1968 από τον Σουηδό Eric Rhenman. Εκτός από τη σύλληψη της ιδέας «των ενδιαφερόμενων μερών» σε έναν οργανισμό, ο συγγραφέας παρουσιάζει σχηματικά την κοινή ύπαρξη συμφερόντων που διασυνδέουν την εταιρεία, το κράτος, την κοινότητα και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Μισό αιώνα αργότερα η δύση αναγνωρίζει αυτή την «κοινή ύπαρξη συμφερόντων» και τη χαρακτηρίζει ως «κοινή αξία». Στη δεκαετία που ακολουθεί, επιδιώκεται ανεπιτυχώς ο μετασχηματισμός της ανταγωνιστικής και βασισμένης στη σύγκρουση θεωρίας των «5 δυνάμεων» σε ένα θεωρητικό πλαίσιο πέντε παικτών συνεργασίας και συνδημιουργίας αξίας. Καθόλου τυχαία, σήμερα στη δύση η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αντιμετωπίζεται ως τεχνοκρατική πανάκεια για τη βιωσιμότητα, μέσω της εφαρμογής προτύπων ISO τα οποία υποτίθεται ότι συμβάλλουν στους «Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης» που έθεσαν τα Ηνωμένα Έθνη το 2015. Σε ένα εξίσου στείρο πλαίσιο, τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης αξιολογούνται με άμεσες ή έμμεσες μετρήσεις απόδοσης ΕΚΕ και βιωσιμότητας, όπως τον δείκτη ESG, τον δείκτη DJSI, τον Παγκόσμιο Δείκτη 100, τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, κτλ.

Στους Μύλους Κομοτηνής παρατηρούμε πως η αυτοδέσμευση των εταιρειών από κανόνες ήπιου δικαίου, μέσω της εφαρμογής διεθνών προτύπων, συχνά εργαλιοποιείται ή ακόμη χειρότερα εμπορευματοποιείται από τα τμήματα δημοσίων σχέσεων. Αυτή η αποτίμηση – μέσω δεικτών – και η προβολή των φιλανθρωπικών και περιβαλλοντικών δράσεων των εταιρειών, αναιρεί την ηθική διάσταση και τις βαθύτερες αξίες των δράσεων αυτών. Γι’ αυτόν τον λόγο αποφασίσαμε να εντάξουμε τις βασικές αξίες της ΕΚΕ στο επίκεντρο των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ διεργασιών που διαμορφώνουν τους άξονες της στρατηγικής και λειτουργικής διαχείρισης μας. Έχοντας εσωτερικεύσει τις αξίες της ΕΚΕ δεν εξωτερικεύουμε δράσεις και δείκτες, προβάλλοντας βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα αυτοαξιολόγησης. Με αυτόν τον τρόπο επιλέγουμε τη διαφύλαξη της αυθεντικότητα της αξίας, αποφεύγοντας τη διαφήμιση της πράξης. Για εμάς τα αποτελέσματα μίας ειλικρινούς και αποτελεσματικής ΕΚΕ είναι διαχρονικά, διαμορφώνουν την ιστορία και το μέλλον της εταιρείας μας και μπορούν να αξιολογηθούν μόνο από τα ενδιαφερόμενα μέρη που μας πλαισιώνουν.

Σημεία Πώλησης ΓΟΧ:

Δείτε αναλυτικά τα καταστήματα από όπου μπορείτε να προμηθευτείτε το Αλεύρι μας Για όλες τις χρήσεις, στις συσκευασίες των 1kg, 3kg και 5kg, για ατελείωτες δημιουργίες φτιαγμένες… με μεράκι.

Πάνω από 100 σημεία πώλησης στην Ελλάδα

60 χρόνια είμαστε δίπλα σας

1000 & 1 επιλογές συνταγών